درباره پزشک

  • *زایمان سزارین و طبیعی
  • متخصص جراح زنان و زایمان *جراحی (هیسترکتومی،سرکلاژ،میومکتومی،هایمنکتومی،ترمیم رکتوسل)
  • *کورتاژ تشخیصی
  • *جراحی سرکلاژ
  • *جراحی زیبایی لابیکتومی
  • *جراحی لوله بستن در صورت تائیدیه مرکز بهداشت
  • *برداشتن کیست تخمدان
  • *عمل APR

تحصیلات:دکتری

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
یکشنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
دوشنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
سه شنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
چهارشنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
پنجشنبه 09:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص زنان و زایمان