درباره پزشک

متخصص جراحی عمومی و زیبایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 09:30 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
پنجشنبه 09:30 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
چهارشنبه 09:30 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص جراحی عمومی و زیبایی