راهنمای ترخیص

راهنمای ترخیص و دریافت مدارک

ترخیص بیماران بستری شده درایام هفته ازساعت 10-19 می باشد.
دستور ترخیص طبق دستور پزشک معالج خواهد بود و پرونده توسط منشی بخش تکمیل و به بخش ترخیص ارسال می شود ، (ترخیص براساس مدت زمان بستری و اقدامات درمانی در بازه زمانی مشخصی انجام می گیرد) .
کلیه تعرفه های مرکز براساس طرح تحول نظام سلامت و طبق کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی و تشخیصی سال جاری محاسبه و صورت حساب به بیمار تحویل داده می شود .
هزینه های درمانی بیماران دارای بیمه های تکمیلی طرف قرارداد، طبق قرارداد با سازمان های بیمه گر محاسبه و هزینه های خارج از تعهد آن سازمان ها بصورت نقدی دریافت خواهد شد .

چنانچه بیمار شما در هنگام ترخیص از بیمارستان به صورت آزاد با بیمارستان تسویه حساب کرده و در عین حال دارای بیمه تکمیلی می باشند می تواند جهت ارائه مدارک به بیمه و دریافت هزینه مراحل زیر را انجام دهند:

تماس جهت دریافت مدارک پزشکی  با شماره تلفن 53283000  داخلي 401 دوهفته بعد از تاریخ ترخیص جهت پیگیری مدارک برای ارسال به بیمه ها می باشد لطفا قبل از حضور برای دریافت مدارک لطفا با شماره اعلام شده تماس بگیرید .

در ضمن تحویل مدارک در ساعات اداری به جز پنج شنبه ها از ساعت 8 لغایت 14:20 خواهد بود

لازم به ذکر است : مدارک تنها در یک نسخه به بیمار ارائه می گردد
در صورت مفقود شدن المثنی صادر نخواهد گردید.مدارک فقط به شخص بیمار و یا بستگان درجه اول شامل پدر ، مادر ، همسر ، برادر و فرزندان با ارائه کارت شناسایی معتبر تحویل داده خواهد شد.چنانچه شخص دیگری به غیر از افراد بالا جهت گرفتن مدارک مراجعه کند لازم است اصل کارت ملی بیمار به همراه رضایت نامه بیمار جهت معرفی شخص دریافت کننده مدارک به اضافه کارت ملی ، شناسنامه و یا گواهینامه فرد تحویل گیرنده را به همراه داشته باشد.چنانچه بیمار ساکن تهران نباشد جهت رفاه حال بیماران  مدارک به آدرسی که روی برگه قید می شود ارسال خواهد شد .
لازم به ذکر است که کلیه بیماران باید صورتحساب هنگام ترخیص را به مدارک بیمه ای خود الصاق نمایند .چنانچه بیمار با معرفی نامه به بیمارستان مراجعه کرده است در این صورت واحد بیمه گری بیمارستان مدارک بیماران را به بیمه مربوطه ارسال نموده و بیماران جهت اطلاع و پیگیری از نحوه ارسال مدارک خود با شماره  53283000  داخلي  401  واحد بیمه گری خانم فتحی بیمارستان تماس حاصل فرمایند .هرگونه دخل و تصرف در محتویات پرونده با هر هدف ، جرم محسوب شده و مصداق ماده قانونی مخدوش کردن مدارک مستند بوده که مجازات مربوطه برای آن تعریف شده است.