راهنمای طبقات

 
ساختمان A
طبقه واحد
سوم ریاست، روابط عمومی، NICU، نمازخانه، منابع انسانی
دوم ICU ،CCU
اول اتاق عمل A
همکف داروخانه، اپتومتری و غرفه عینک، دندانپزشکی، مدیریت، دفتر پرستاری، ترخیص و بیمه گری، مدارک پزشکی، واحدهای اداری
منفی 1 آزمایشگاه، آندوسکوپی، اورژانس
 
ساختمان B
طبقه واحد
ششم اتاق عمل B
پنجم بخش علی دایی
چهارم بخش مریم میرزاخانی
سوم بخش آهی
دوم بخش امین صادقیه
اول سونوگرافی، رادیولوژی سی تی اسکن، ماموگرافی ، OPG، حسابداری
همکف درمانگاه ، کلینیک پوست و مو، بوفه
منفی 1 فیزیوتراپی، اورژانس،
منفی 2 IVF