راهنماي پذيرش

راهنماي پذيرش و مدارك لازم جهت بستري

مراجعين محترم قبل از مراجعه در زمان تعيين شده مدارك زير را به همراه داشته باشيد.

  1. دستور بستري
  2. مدرك شناسايي معتبرجهت تاييد اطلاعات هويتي بيمار و تشكيل پرونده
  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
  1. بیمه های طرف قرارداد كه نياز به ارائه اصل دفترچه دارند ( نيروي مسلح ، بانك ها ، شهرداري ) مابقي بيمه ها نياز به دفترچه نيست
  2. جهت بيماران بخش زنان و بلوك زايمان، ارائه مدرك شناسايي معتبر همسر بيمار( كپي شناسنامه، كارت ملي زوجين و همينطور كدپستي منزل ) الزامي مي باشد.
  3. مدارك پزشكي ( سونوگرافي، آزمايش، سي تي اسكن و…)