بيمه هاي طرف قرار داد

الف) بیمه های پایه: 

بيمه خدمات درماني شامل ایرانیان, کارکنان دولت, سایراقشار بجز (سلامت همگانی و روستایی و کمیته امداد که قابل قبول نمی باشد), نیروهای مسلح شامل جانبازان , وظیفه , عادی ) ، بيمه تأمين اجتماعي

ب) بيمه های تكميلی:

 1. خدمات درمانی
 2. نیروهای مسلح
 3. بیمه ملت
 4. بیمه تجارت نو
 5. بیمه پارسیان
 6. بیمه دانا
 7. بیمه معلم
 8. بانک ملت
 9. بانک سپه
 10. بانک تجارت
 11. بانک صادرات
 12. بیمه سرمد
 13. بانک قرض الحسنه( مهر ایران)
 14. بیمه تعاون
 15. بیمه شهرداری
 16. بیمه حکمت
 17. Sos بیمه( تمام تحت پوشش آن)
 18. بیمه ایران
 19. بیمه البرز
 20. بیمه آسیا
 21. بیمه آرمان
 22. آرمان سلامت
 23. بیمه میهن
 24. بیمه رازی
 25. بیمه ما
 26. بیمه نوین
 27. بیمه کوثر
 28. بیمه کار آفرین
 29. بیمه سامان
 30. بیمه سینا
 31. بیمه دی
 32. آتیه سازان